Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je firma Jana Samsonová - FARBY SABR. Výhodou nákupu na tomto webe je to, že približne 80% tovaru, ktorý obsahuje ponuka "Kategórie" je priamo dostupných skladom a pripravených na distribúciu.
Obsahom tohto eshopu je obrátkový tovar, preto Vám odporúčame si overiť dostupnosť tovaru na sklade.

Sortiment.

Celý sortiment tvoria produkty najmä zahraničných výrobcov kvalitných farieb, omietok a príslušenstva. Medzi najznámejšie patria: AKZO - Nobel, Austis, Moset, Laro, Šk Spektrum, HET, TEX - COLOR. Firma AKZO - Nobel zahŕňa vo svojom portfóliu značky ako LUXOL, HAMMERITE, DULUX, XYLADECOR a SADOLÍN. Ďalšie produkty budú časom dopĺňané a zaradzované do ponuky.

Spôsoby objednania tovaru.

Registráciou aj bez registrácie na stránkach e-shopu - vyplnením objednávky alebo zaslaním objednávky priamo na e-mail v sekcii KONTAKT, spolu s kontaktnými údajmi objednávateľa. Telefonicky na telefónnych číslach.

Ceny.

Všetky ceny v tomto e-shope sú uvádzané s DPH a sú konečné. Sme platcami DPH. Do týchto cien nie sú započítané náklady na dopravu, resp. doručenie. Ceny sú v mene EURO a sú prepočítané konverzným kurzom 1€ / 30,126 SK.

Spôsob platby.

- osobne v hotovosti v predajni
- na dobierku - platba na mieste pri dodaní tovaru

Ochrana osobných údajov zákazníka.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.farbysabr.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Všetky údaje budú použité výlučne pre potreby internetového obchodu www.farbysabr.sk, ako je napr. komunikácia kupujúceho s predávajúcim, realizácia platby a jej zaúčtovanie, identifikácia platieb, rýchlu a správnu distribúciu objednaného tovaru a pod.

Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov č. 201415218, vydané Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Záručná doba.

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadne ďaľšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.


UPOZORNENIE.

Váš monitor a tlačiareň nemusia zobrazovať farby také, aké sú v skutočnosti. Na vašom monitore sa môžu farebne líšiť farby a odtiene poťahových látok, materiálov a morenia. Táto skutočnosť nie je predmetom reklamácie a reklamácie tohto typu nebudú akceptované.

Powered by Opencart
Inštalácia a konfigurácia Tvorba web stránok - Web služby s.r.o.