Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.farbysabr.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Všetky údaje budú použité výlučne pre potreby internetového obchodu www.farbysabr.sk, ako je napr. komunikácia kupujúceho s predávajúcim, realizácia platby a jej zaúčtovanie, identifikácia platieb, rýchlu a správnu distribúciu objednaného tovaru a pod.

Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov č. 201415218, vydané Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Powered by Opencart
Inštalácia a konfigurácia Tvorba web stránok - Web služby s.r.o.